Viacard/Telepass (IT)

Viacard

Platba mýtného na zpoplatněných úsecích dálnic v Itálii je možná pomocí karty Viacard či karty Viacard v kombinaci s Telepassem. Prostřednictvím karty Viacard je možné hradit mýto u kteréhokoliv provozovatele. Výše mýtného je odvozena od výšky a počtu náprav, liší se však podle jednotlivých provozovatelů.

víceméně

Aktuálně

FAQ

 • Co a kde lze hradit prostřednictvím karty Viacard?
  Kartou Viacard je možné hradit poplatky za dálnice v Itálii. Je možné ji doplnit palubní jednotkou Telepass pro plynulý průjezd terminály bez zastavení vozidla.

 • Která vozidla mohou užívat tuto kartu?
  Karta Viacard je určena pro nákladní vozidla a autobusy. Pro automobily pod 3,5t je možná kartu objednat, ale zákazník nemá nárok na výplatu slevy Viacard.

 • Jaké slevy je možné dosáhnout při platbě kartou Viacard?
  Při platbě kartou Viacard mají uživatelé, členové konsorcia FDE, nárok na slevu ve výši 15-20%.

 • Je možné měnit karty mezi vozidly?
  Platební karta Viacard je vystavena na jméno společnosti a je možné je měnit mezi vozidly. V případě doplnění karty palubní jednotkou Telepass je přiřazena ke konkrétní SPZ vozidla.

 • Je možné měnit Telepass mezi jednotlivými vozidly?
  Ne, Telepass je přiřazen ke konkrétní SPZ vozidla. V případě trvalé změny užívání Telepassu u vozidla je nutné ohlášení této změny ČESMAD Bohemia. Přeregistrace palubní jednotky na novou SPZ vozidla je prováděna zdarma bez nutnosti vrácení jednotky a trvá cca 48 hodin.

 • Jaké budu hradit poplatky za objednání a správu platebních karet?
  Kromě poplatků účtovaných zahraničními provozovateli dálnic, které jsou různé pro jednotlivé karty, budete hradit sdružení ČESMAD Bohemia poplatek za správu platebních karet ve výši 4 % z přefakturované částky. Pro člena sdružení je poplatek nižší o 0,5 %.

 • Jak často budu hradit faktury za použití karet?
  Fakturace probíhá ve 14-ti denním intervalu. Společně s naší fakturou obdržíte i fakturu zahraničního provozovatele, kterou lze předložit pro navrácení DPH ze zahraničí.

 • Jak dlouho trvá dodání karet a palubních jednotek?
  Karty Viacard a palubní jednotky Telepass obdržíte nejpozději do 4 týdnů od podepsání smlouvy a poskytnutí všech podkladů nutných pro objednání karet. Jakmile karty obdržíte, můžete je hned začít používat.

 • Jaká je platnost karet?
  Karta Viacard a Telepass mají neomezenou platnost.

 • Jakým způsobem mohu složit záruku?
  Záruku je možné uhradit sdružení bankovním převodem nebo složením hotovosti na pokladně regionálního pracoviště. Záruka je vždy rozdělena na 2 splátky, faktura na 1. část je vystavena při objednání a na 2. část při předání karet/palubních jednotek.

 • Zůstane složená záruka na ČESMAD Bohemia neměnná po dobu trvání smlouvy?
  V době trvání smlouvy je výše záruky průběžně hodnocena, zda odpovídajícím způsobem kryje rizika spojená s držením a užíváním karet zákazníkem. Na základě těchto hodnocení může být v době trvání smlouvy výše záruky upravena.

 • Jak mám postupovat při ztrátě nebo odcizení karty/palubní jednotky?
  V případě ztráty nebo krádeže nás okamžitě kontaktujte telefonicky (+420 241 040 129) nebo e-mailem (karty@cesmad.com). Běžně jsou karty blokovány nejpozději do 3-5 dnů od nahlášení ztráty/odcizení ČESMAD Bohemia. Blokaci je možné provést pouze v pracovních dnech.

 • Je na kartě uveden PIN?
  Na kartě je uvedeno pouze číslo karty a název společnosti, na palubní jednotce číslo jednotky. Karta není chráněna PINem, a proto při ztrátě/odcizení je nutné okamžitě kontaktovat ČESMAD Bohemia, který kartu nebo jednotku zablokuje a zajistí objednání nových.

 • Mám nárok na vrácení DPH za platbu mýtného v zahraničí?
  Ano, při platbě kartou Viacard v Itálii máte nárok na vrácení DPH ve výši 22 %. Zprostředkování navrácení DPH Vám nabízíme zajistit.

 • Obdržím originály faktur pro návrat DPH v případě, že ho nechci uskutečňovat prostřednictvím ČESMAD Bohemia?
  Ano, v tomto případě obdržíte ke každé faktuře od našeho sdružení vyúčtování detailních plateb na originálu faktury od konsorcia FDE, která slouží jako daňový doklad pro nárokování DPH.

 • Dostanu doklad o zaplacení kartou u turniketu?
  Při použití karty Viacard obdrží řidič kontrolní účtenku o projetém úseku při opětovném zmáčknutí tlačítka. V případě použití palubní jednotky Telepass řidič kontrolní ústřižek neobdrží - platby jsou účtovány automaticky a jsou ke kontrole v měsíčním vyúčtování plateb na originálu faktury od italského provozovatele dálnice.

 • Musím mít kartu Viacard při používání palubní jednotky Telepass ve vozidle?
  Mít ve vozidle zároveň kartu i palubní jednotku není povinné, ale je to doporučeno pro případ neočekávané ztráty nebo poruchy snímacího zařízení Telepassu.

 • Mohu si objednat více jednotek Telepass než karet Viacard?
  Ne, maximální počet palubních jednotek nesmí přesáhnout počet karet.

 • Mohu si objednat u ČESMAD Bohemia palubní jednotku Telepass, když mám karty Vicard od jiného prostředníka?
  Ne, palubní jednotky dodáváme jako doplňkový produkt pouze k námi zajištěným kartám Viacard.

 • Jak mám postupovat, když chci objednat několik druhů karet?
  Všechny druhy nabízených karet a palubních jednotek lze objednat na jednom tiskopisu Žádost o uzavření smlouvy. Pro přiobjednání použijte Formulář pro změny v sekci "ke stažení".

Ke stažení

Kontakty

Zeptejte se nás

Nahoru