Finanční způsobilost dopravce

iStock_000019081872XSmall

Víte, že finanční způsobilost nemusíte prokazovat jen roční uzávěrkou ověřenou auditorem? Tuto situaci lze řešit i pojištěním finanční způsobilosti dopravce. Zajistěte si pojištění finanční způsobilosti dopravce od ČESMAD Bohemia. Díky tomu nemusíte způsobilost prokazovat ověřenou roční uzávěrkou, stačí mít pojistku.

víceméně

FAQ

  • Co se rozumí Finanční způsobilostí dopravce?
    Finanční způsobilostí se rozumí schopnost dopravce finančně zajistit řádné zahájení a správu činnosti podniku.

  • Komu je pojištění finanční způsobilosti určeno?
    Pojištění je určeno dopravním společnostem provozujícím vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly, které mají zákonnou povinnost prokazovat svou finanční způsobilost k řádnému provozování silniční dopravy. Nevztahuje se na veřejnou linkovou dopravu, kterou se zajišťuje základní dopravní obslužnost.

  • K jakému datu a komu se finanční způsobilost prokazuje?
    Finanční způsobilosti prokazuje dopravce příslušnému Dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího. Finanční způsobilost tedy musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy. Jestliže dopravce finanční způsobilost místně příslušnému Dopravnímu úřadu neprokáže, bude mu v rámci správního řízení odebrána koncese opravňující ho k provozování výše uvedené dopravy.

Kontakty

Zeptejte se nás

Nahoru