Odpovědnost dopravce

iStock_000015398548XSmall

Odpovědnost dopravce za přepravované zásilky je zvláštním případem odpovědnosti z provozní činnosti. Rizika spojená s vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravou je možné účinně eliminovat pojištěním odpovědnosti dopravce.

víceméně

FAQ

  • Pro koho je pojištění určeno?
    Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce je určeno subjektům, které provozují vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu vlastním jménem pro cizí potřebu.

  • Jaké škody pojištění kryje?
    Pojištění kryje škody vzniklé během přepravy z titulu uzavřené přepravní smlouvy, pokud za ně dopravce odpovídá dle příslušných právních předpisů a mezinárodních úmluv.

  • Čím je odpovědnost dopravce vymezena?
    Odpovědnost silničního dopravce je vymezena v závislosti na územním rozsahu přepravy, tedy na přepravu vnitrostátní a mezinárodní.

Kontakty

Zeptejte se nás

Nahoru