Právní pomoc a asistence

Spojovatelka_u

S růstem právního povědomí roste i počet právních sporů. Pojištění právní ochrany přebírá soudní i mimosoudní výlohy na hájení práv pojištěného. Nese nebo zmírňuje náklady na obhajobu pojištěného a je velkou pomocí při prosazování jeho právních zájmů.

víceméně

FAQ

 • Co představuje pojištění právní ochrany?
  Jedná se o nonstop právní poradenství na telefonu - informace o obsahu českých právních předpisu; konzultace k řešení pojistné události; úhradu nákladu na právní zastoupení, na soudní poplatky, znalecké posudky, výkon rozhodnutí, nutné cesty pojištěného k soudnímu jednání atd.; půjčku na kauci - vyloučení vyšetřovací vazby v trestním řízení u nedbalostních trestných činů.

 • Mám si pojistit Právní ochranu vlastníka vozidla nebo řidiče?
  Pojištění právní ochrany pro vlastníka vozidla pomáhá jak samotnému vlastníkovi vozidla, tak všem osobám, které toto vozidlo oprávněně užívají. Pojištění právní ochrany pro řidiče vozidla je určeno pro osoby, které často řídí vozidla různého druhu, vozidla svého zaměstnavatele, vozidla svého obchodního partnera, drážní vozidla, vozidla z autopůjčovny a jiná vozidla.

 • Jak nahlásit pojistnou událost?

  Telefonicky, e-mailem, faxem, dopisem.

  Pokud se jedná o naléhavou záležitost, která nesnese odkladu, použijte Tísňovou non stop linku uvedenou na asistenční kartičce.

  Jinak se dotaz -událost může hlásit telefonicky, kde operátor doporučí další postup. Pokud problém (situace) nelze vyřešit právní radou, pak je třeba žádost formulovat a poslat na D.A.S. pojišťovnu e-mailem, faxem či dopisem s krátkým popisem toho, co se stalo (podstatou problému), co dotyčný požaduje a s uvedením čísla pojistné smlouvy a s přiložením všech dostupných dokladů a dokumentů a upozorněním na různé lhůty. Podle vážnosti a potřeby je zpětně kontaktován pojišťovnou a buď vyzván ještě k doplnění dokladů nebo již má přímo uvedeného právníka, který věc bude řešit. Tomu podepíše plnou moc a zproštění mlčenlivosti a pak už se věc řeší individuálně dle konkrétní věci či události.

Kontakty

Zeptejte se nás

Nahoru