Pojištění kabotážních přeprav

iStock_000019799631XSmall

Německo stanovilo vysoké finanční nároky na pojištění odpovědnosti dopravce za škodu způsobenou při vnitrostátní přepravě na území Německa.

víceméně

FAQ

 • Co je to kabotáž?
  Kabotáž je dočasné provozování vnitrostátní silniční dopravy na území jiného státu, aniž by tam měl dopravce sídlo. Pokud by však byla kabotáž prováděna dlouhodobě nebo nepřetržitě či pravidelně nebo by se často opakovala, pak by nebyla splněna podmínka dočasnosti a jednalo by se o nepovolenou činnost.

 • Kolik přeprav na území SRN tedy mohu vykonat?
  SRN si přesně vymezila počet kabotážních přeprav. Dopravce tak může v návaznosti na předchozí mezinárodní přepravu do Německa vykonat s tím samým vozidlem maximálně 3 kabožání přepravy. Současně ale musí splnit podmínku, že poslední vykládka musí být do 7 dnů od první kabotážní přepravy.

 • Musí dopravce splňovat ještě něco dalšího?
  Ano, na území SRN je požadováno povinné pojištění odpovědnosti. Minimální pojistná částka činí 600.000 € za každou škodní událost.

 • Týká se požadavek povinného pojištění 600.000 € všech vozidel?
  Úprava povinného pojištění dopravce platí pro přepravy, při kterých jsou použita vozidla o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny.

Kontakty

Zeptejte se nás

Nahoru