Refundace DPH

iStock_000019081872XSmall

Snižte své náklady na dálniční poplatky, mýto a tankování v zahraničí. Naši pracovníci Vám rádi pomohou se zpracováním žádosti o vratku DPH ze zahraničí.

víceméně

Aktuálně

FAQ

 • Ze kterých zemí mohu zažádat o navrácení DPH?
  Předložit žádosti o navrácení DPH je možné ze všech zemí Evropské unie a dále z Velké Británie a Norska.

 • O jakou částku mohu zažádat?
  Minimální nárokovaná částka v případě roční žádosti činí 100 EUR (případně ekvivalent v národní měně). V případě žádosti za kratší období (vždy však minimálně tři měsíce) je limit navýšen na 400 EUR.

 • Za jaké období mohu uplatnit své nároky?
  Žádosti musí být předloženy vždy do konce září následujícího kalendářního roku. V praxi tedy například žádosti s doklady vystavenými v roce 2021 musí být odeslány nejpozději 30. září 2022.

 • Za jak dlouho mohu očekávat přijetí částky z finančního úřadu?
  Doba vyřízení se liší dle konkrétní země, v nejrychlejších případech se jedná řádově o týdny, v opačných případech až jeden rok. Požadavek směrnice EU na výplatu do čtyř měsíců tak není mnohdy naplňován.

 • Z jakých dokladů mohu nárok uplatnit?
  Akceptaci jednotlivých druhů dokladů si stanovuje každá země vlastní právní úpravou. Zatímco řádné faktury jsou akceptovány ve všech zemích, pro uplatnění zjednodušených daňových dokladů existuje řada omezení. Našim klientům poskytujeme v této oblasti komplexní informační servis.

 • Které dokumenty je potřeba doložit k podání žádosti?
  Kromě originálních daňových dokladů je nutné pro podání žádosti předložit pro každou zemi plnou moc. V některých případech si finanční úřad dodatečně vyžádá další dokumenty, což je vždy řešeno individuálně.

 • Jakou provizi zaplatím za tuto službu?
  Výše odměny je závislá na více faktorech. Zmínit lze především okolnosti, zda se jedná o člena Sdružení či nikoliv a zda se žádá z faktur, anebo zjednodušených daňových dokladů. Přesné sazby Vám ochotně sdělíme na regionálních pracovištích.

 • Jak mám postupovat v případě zájmu o tuto službu?
  Obraťte se na nejbližší regionální pracoviště, kde s Vámi bude domluven další postup. Prvním krokem je podepsání smlouvy a dohoda o postupu o předání originálů daňových dokladů.

Ke stažení

Kontakty

Zeptejte se nás

Nahoru