Refundace spotřební daně

iStock_000020084614XSmall

Právní úprava vybraných zemí Evropské unie umožňuje dopravcům z členských zemí nárokovat vrácení části zaplacené spotřební daně při tankování nafty. Využijte i Vy této příležitosti k získání dodatečných finančních prostředků a ke snížení svých provozních nákladů.

víceméně

Aktuálně

FAQ

 • Jak mám postupovat v případě zájmu o tuto službu?
  Obraťte se na nejbližší regionální pracoviště, kde se Vám budou naši pracovníci osobně věnovat.

 • Ze kterých zemí mohu žádat o navrácení spotřební daně?
  Vyřízení nároku na refundaci části spotřební daně v současné době zajišťujeme z Belgie, Francie, Itálie, Maďarska, Slovinska a Španělska. Zbývající země Evropské unie tuto možnost neposkytují.

 • Jaká částka mi bude navrácena?
  Částky se liší dle konkrétní země a jsou navíc průběžně měněny. V některých případech se může jednat až o několik korun z každého natankovaného litru nafty.

 • Za jak dlouho mohu očekávat přijetí nárokované částky?
  Doba vyřízení se liší dle konkrétní země i příslušné žádosti, v některých případech se může jednat o čtyři měsíce, v jiných déle než rok.

 • Z jakých dokladů mohu nárok uplatnit?
  Nárokovat lze z řádných faktur od palivových společností obsahující veškeré detaily o provedených čerpání včetně přiřazení ke konkrétnímu vozidlu. Zjednodušené daňové doklady není možné uplatnit.

 • Které dokumenty musím doložit k podání žádosti?
  Požadované dokumenty se liší dle jednotlivých zemí. Naše klienty vždy přesně informujeme, které dokumenty potřebujeme pro zpracování jejich žádosti.

 • Jakou provizi zaplatím za tuto službu?
  Odměna je stanovena na základě více faktorů, především pak zda je klient členem Sdružení a uplatňuje současně i navracení DPH.

Kontakty

Zeptejte se nás

Nahoru