Povinné ručení

iStock_000019842903XSmall

Základní povinností každého vlastníka vozidla, který jej chce provozovat na pozemních komunikacích, je uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Z pojištění jsou hrazeny škody, které způsobí pojištěný jiné osobě při provozování vozidla na majetku a zdraví (nejen při jízdě, ale například i odstaveným vozem na parkovišti).

víceméně

FAQ

 • Co je povinné ručení?
  Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení je pojištění, které ze zákona musí mít uzavřeno každý majitel, resp. provozovatel motorového vozidla.

 • Koho povinné ručení chrání?
  Povinné ručení chrání pojištěného před možnými finančními nároky poškozeného v případě škody způsobené provozem vozidla. Pojišťovna ze zákona hradí za viníka nehody škody na zdraví nebo v případě smrti, škody na majetku, ušlý zisk poškozeného a náklady právního zastoupení poškozeného. V rámci připojištění asistenčních služeb poskytne pojišťovna plnění nad rámec zákona, například odtah havarovaného vozidla, vyproštění a podobně.

 • Kdo je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
  Majitel, který je uveden ve „velkém“ technickém průkazu vozidla jako poslední.

 • Vztahuje se povinné ručení na všechny škody?
  Zjednodušeně řečeno: pojišťovna nebude hradit škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena. Z pojištění odpovědnosti nebude například uhrazena ani škoda, za niž pojištěný odpovídá svému manželovi nebo manželce či osobám, které s ním v době nehody žily ve společné domácnosti.

 • Kde mohu sjednat povinné ručení?
  Povinné ručení dnes nabízejí téměř všechny pojišťovny, vyznat se v bludišti nabídek opravdu není snadné. Proto jsme tu my. Každý rok pečlivě prověřujeme nabídky jednotlivých pojišťoven, abychom Vám mohli nabídnout tu nejlepší a ušetřili vám čas a především finance.

 • Co dělat v případě, když budu chtít povinné ručení zrušit?
  Každý rok máte ze zákona nárok v 6týdenní výpovědní lhůtě před uplynutím pojistného období stávající smlouvu vypovědět. Výpověď zašlete písemně, nejlépe doporučeně.

 • Co se stane, když si povinné ručení nesjednám?
  Za neplacení povinného ručení hrozí pokuta a sankce.

 • Co se stane, když zaplatím pojistné na rok a třeba v březnu vozidlo prodám a pojištění zruším? Vrátí se mi pojistné za zbytek roku?
  Ano, pojišťovna musí zbytek pojistného vrátit.

 • Mohu přestupovat mezi pojišťovnami?
  Přestupy jsou možné, ale klient musí stávající pojistnou smlouvu ukončit – vypovědět. Podmínky výpovědi jsou stanoveny zákonem. Každá pojišťovna je pak povinna vystavit klientovi na požádání doklad o trvání pojištění a škodním průběhu.

 • Musí motorista, jenž má auto na leasing, přistoupit na uzavření smlouvy o povinném ručení u pojišťovny, kterou leasingová společnost vybere?
  Povinnost uzavřít smlouvu o povinném ručení má majitel vozidla, kterým je leasingová společnost. Ta má tedy logicky právo si pojišťovnu vybrat. Lze však uzavřít smlouvu ve prospěch vlastníka - to znamená, že pokud leasingová firma chce, může klientovi umožnit uzavřít povinné ručení ve svůj prospěch.

 • Platí povinné ručení i v zahraničí?
  Ano. Pojištěný obdrží od pojišťovny takzvanou zelenou kartu. Ta je dokladem o pojištění i pro zahraničí. Seznam zemí, které uznávají zelenou kartu a na které se tedy pojištění vztahuje, bývá uveden přímo na kartě. Jsou ale i státy, které nejsou zařazeny v systému zelených karet. V těchto případech je nutné zaplatit takzvané hraniční pojištění při vstupu na území takového státu.

Kontakty

Zeptejte se nás

Nahoru