Odpovědnost za škody způsobené zaměstnavateli

iStock_000020580536Small

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, chrání zaměstnance před finančními důsledky odpovědnosti za škodu. Současně pomáhá zaměstnavatelům efektivním způsobem uplatňovat proti zaměstnancům právo na náhradu škody.

víceméně

FAQ

  • Co je z pojištění vyloučeno?
    Obecně lze říci, že pojištění odpovědnosti je velmi zúženou pojistnou ochranou, která nekryje takové věci, jako je např. krádež, vadné provedení práce, škody způsobené pod vlivem alkoholu, pokuty a penále, škody vyplývající z přepravních smluv, škody způsobené ztrátou věci, škody vzniklé schodkem na svěřených hodnotách

  • Do jaké výše po mně může zaměstnavatel požadovat náhradu?
    Výše náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterou způsobil škodu.

  • Proč bych si měl toto pojištění uzavřít právě u vás?
    Námi nabízené pojištění kryje i škody způsobené na pneumatikách a discích kol, pokud je to v souvislosti s dopravní nehodou a také škody na věcech dopravovaných na vozidle zaměstnavatele. Pojištění navíc platí ve všech státech, na území celého světa.

Kontakty

Zeptejte se nás

Nahoru