Léčebné výlohy

cestovni_poj

Vyhněte se zbytečným a nemalým výdajům za zdravotní péči v zahraničí. Pro občany České republiky a cizince s trvalým pobytem na území ČR zajistíme cestovní pojištění pro opakované výjezdy s platností po celý rok.

víceméně

FAQ

 • Mám-li zdravotní pojištění, budu všude v zemích EU bezplatně ošetřen?
  Pouze ve veřejných zdravotnických zařízeních a v omezeném rozsahu. V některých zemích (např. Francie, Belgie) je třeba uhradit zdravotní péči nejprve v hotovosti a až po návratu do ČR můžete požádat svoji zdravotní pojišťovnu o částečné proplacení. Často musíte za jakékoli ošetření, léky či pobyt v nemocnici zaplatit místně stanovenou spoluúčast. Péči v soukromých zdravotnických zařízeních - a ta ve většině turistických oblastí převažují - budete muset vždy uhradit plně ze svého.

 • Budu muset se svým zdravotním pojištěním v zemích EU něco při ošetření připlácet?
  V každém státě existuje odlišný a složitý systém spoluúčastí a platí, že ve většině zemí EU se na ošetření budete muset finančně podílet (např. Francie - 30 % u lékařského ošetření, Itálie 100 % u léků, Dánsko - 100 % u ošetření zubů, Rakousko - až 9 EUR za den pobytu v nemocnici atd.). Podrobnosti o výši jednotlivých spoluúčastí zjistíte v Centru mezistátních úhrad.

 • Kdo mi uhradí přepravu domů, budu-li muset v cizině do nemocnice a nebudu schopen cestovat domů sám?
  Budete-li při cestách v rámci EU spoléhat na své všeobecné zdravotní pojištění, nezbytnou přepravu domů si budete muset uhradit sami. Sami si ji také budete muset zařídit. Sjednáte-li si před cestou cestovní pojištění s pojištěním asistenčních služeb, vše za vás vyřídí asistenční služba a náklady uhradí cestovní pojišťovna. Pro představu - náklady na letecký převoz do vlasti mohou činit v závislosti na konkrétní zemi od 100 000 Kč do 1,5 mil. Kč.

 • Před cestou do zahraničí jsem si sjednal cestovní pojištění léčebných výloh. Jak bych měl při onemocnění nebo úrazu v cizině postupovat?
  Zavolejte na kontaktní číslo uvedené v průvodní knížce k pojištění – karnetu. Poradí Vám nejbližší zdravotnické zařízení a současně na faxové číslo zdravotnického zařízení zašlou garance platby a potvrzení o platnosti pojištění. Lékaři se prokažte pojistkou nebo informační kartičkou, která je důkazem toho, že jste pojištěn. Počítejte však raději s tím, že lékař, zejména soukromý, bude za ošetření požadovat peníze v hotovosti (většinou do částky cca 150 EUR). Na zaplacený obnos si nechte vystavit účet, který po návratu přinesete pojišťovně. Podobně je to i s účty za léky v lékárnách. Bude-li nutná hospitalizace, pak se nemusíte vůbec o nic starat - nemocnice se sama spojí s asistenční službou nebo pojišťovnou. Všechny instrukce jsou popsány v karnetu, stačí jen pozorně číst.

 • Co všechno zahrnuje základní cestovní pojištění?
  Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů pojištěného na ošetření, kterému se během pojistné doby byl pojištěný nucen podrobit v důsledku úrazu či nemoci.

Ke stažení

Kontakty

Zeptejte se nás

Nahoru