Zjednodušené daňové doklady

10. 09. 2020 | Pro uplatnění nároku o vrácení daně ze zjednodušených daňových dokladů je třeba dbát na obsahové náležitosti dokladů.

Zahraniční finanční úřady mají specifická pravidla pro akceptaci zjednodušených daňových dokladů. U hotovostních plateb a nákupů realizovaných prostřednictvím obvyklých platebních karet je tedy nutné dbát na skutečnost, aby obsahovaly požadované náležitosti. Jedná se především o řádné údaje o výstavci dokladu (včetně DIČ) a vyčíslení daně. Kromě výše uvedených náležitostí doporučujeme ve všech případech nechávat doklady za nákup PHM opatřit razítkem dodavatele (čerpací stanice). Bližší informace k akceptaci dokladů v jednotlivých členských státech Vám ochotně poskytneme na našich regionálních pracovištích.

< Zpět