Brexit

07. 09. 2020

PŘIPRAVTE SE NA 1. LEDNA 2021


Jako firma nyní můžete podniknout řadu kroků, abyste byli připraveni na 1. ledna.

• Požádat o číslo EORI (registrace a identifikace hospodářského subjektu) ,https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Stranky/default.aspx

• Rozhodnout, kdo se o import a export deklarace postará a určit, zda budete deklarace předkládat sami, nebo zda k tomu použijete spedici nebo celního zástupce.

• Připravte si plány hned teď, abyste zajistili, že vaši řidiči budou mít veškerou příslušnou dokumentaci pro zásilky přepravované v jejich vozidle před příjezdem do přístavu.

< Zpět