Právní pomoc a asistence

Spojovatelka_u

S růstem právního povědomí roste i počet právních sporů. Pojištění právní ochrany přebírá soudní i mimosoudní výlohy na hájení práv pojištěného. Nese nebo zmírňuje náklady na obhajobu pojištěného a je velkou pomocí při prosazování jeho právních zájmů.

víceméně