Zdanění osobní dopravy

  • Daňová problematika v roce 2013 u přepravy osob po Rakousku

    25. 11. 2013 | U přeshraniční přepravy osob po rakouském území stále platí, že se i nadále jedná o službu podléhající dani z obratu, u dlužníků daně je povinná registrace a daň z obratu je nezbytné zaplatit, ale pro zahraniční (i české) podnikatele došlo od roku 2012 alespoň ke snížení četnosti daňových podání v oblasti předběžných hlášení.